Ημ/νία: 09/12/2022

Yποέργο 5: «Γενετική βελτίωση ζώων» - Έναρξη αιτήσεων

Yποέργο 5: «Γενετική βελτίωση ζώων» - Έναρξη αιτήσεων

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 165/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164849), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15η Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ. και η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε για 20η Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν

1. Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

- του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr
- του ΥΠΑΑΤ minagric.gr

Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Για διευκόλυνση των τελικών αποδεκτών ενίσχυσης, ο ΦΥ  συνέταξε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected]  με ΘΕΜΑ: “ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16626_sub5- Γενετική βελτίωση ζώων. Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164849”

Aριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας ο 2102124397 (Νταμπώση Ευγενία)

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ

 
Share this:
Πηγή: