Ημ/νία: 01/03/2024

Ζητήματα ευζωίας λόγω των περιορισμών σίτισης στις έγκυες χοιρομητέρες

Ζητήματα ευζωίας λόγω των περιορισμών σίτισης στις έγκυες χοιρομητέρες

Σύμφωνα με την Οδηγία 98/58/ΕΚ (1998) του Συμβουλίου, τα ζώα πρέπει να τρέφονται με δίαιτα κατάλληλη για την κάλυψη των φυσιολογικών τους αναγκών. Ωστόσο, οι έγκυες χοιρομητέρες τρέφονται γενικά σε περιορισμένο επίπεδο για να αποφευχθεί η υψηλή βαθμολογία σωματικής κατάστασης και ο κίνδυνος προβλημάτων τοκετού.

Με μια ανασκόπηση, το EURCAW-Pigs στοχεύει να υποστηρίξει τους επιθεωρητές των κρατών μελών της ΕΕ στην κατανόηση της επιστήμης και των κανονισμών που σχετίζονται με την ευημερία των χοίρων σχετικά με την επιθετικότητα και τα στερεότυπα που προκαλούνται από την πείνα. Περιγράφονται οι υποκείμενοι μηχανισμοί και οι αιτίες αυτών των συμπεριφορών σε χοιρομητέρες που σχετίζονται με την πείνα. Επιπλέον, συζητούνται μέτρα για τη μείωση των κινδύνων ευημερίας που σχετίζονται με την επιθετικότητα και τα στερεότυπα, ακολουθούμενα από προτάσεις για τον τρόπο μέτρησης αυτών των συμπεριφορών.

Τομείς εστίασης και δείκτες για επιθεωρήσεις

Η περιορισμένη σίτιση των χοιρομητέρων έχει ως αποτέλεσμα συμπεριφορικά και φυσιολογικά σημάδια πείνας, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου ανταγωνισμού για πρόσβαση στην τροφή (επιθετικότητα) και την αύξηση των στερεοτυπικών στοματικών συμπεριφορών. Ο ανταγωνισμός για τις ζωοτροφές μπορεί να ενισχυθεί από διάφορες συνθήκες διαχείρισης και στέγασης που περιγράφονται στην ανασκόπηση. Η πείνα οδηγεί σε απογοήτευση, που μπορεί να εξελιχθεί σε στερεότυπα.

Οι επιθεωρητές μπορούν να μετρήσουν την επιθετικότητα άμεσα, παρατηρώντας τη συμπεριφορά, και έμμεσα, αξιολογώντας τις προκύπτουσες δερματικές βλάβες. Οι στερεοτυπικές συμπεριφορές μπορούν να παρατηρηθούν με βάση τα λεγόμενα «ηθογράμματα» που περιγράφουν τους διαφορετικούς τύπους στερεοτύπων.

Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων ευζωίας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη μείωση των προβλημάτων ευημερίας που προκύπτουν από τον περιορισμό των ζωοτροφών. Χωρίζονται σε δυνατότητες μείωσης του υποκείμενου προβλήματος της πείνας και σε δυνατότητες μετριασμού της επιθετικότητας και των στερεοτύπων που προκύπτουν. Για να μειωθεί η βασική αιτία του προβλήματος, οι χοιρομητέρες πρέπει να αισθάνονται πιο κορεσμένες κατά τη διάρκεια της κύησης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί π.χ. υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες στη διατροφή. Οι δυνατότητες μετριασμού της επιθετικότητας και των στερεοτύπων σχετίζονται με πτυχές της κατοικίας όπως ο χώρος, το δάπεδο, τα υποστρώματα, το σύστημα τροφοδοσίας και η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος.

Photo by Alan Roberts on Unsplash
 
Share this:
Πηγή: